Welkom op de site van de Stichting SPEL

 

SPEL staat voor:
S
tichting contactgroep Postactieven Essent Limburg.

SPEL heeft ten doel de bevordering van de goede verstandhouding en informele contacten tussen postactieve werknemers van Essent zowel onderling als met hun partner.

SPEL organiseert hiertoe jaarlijks een vast patroon aan gevarieerde activiteiten waaraan de deelnemer met zijn of haar partner kan deelnemen.
Uitsluitend alleenstaanden kunnen zich hierbij laten vergezellen door één introducé(e).

Wie kan deelnemer van SPEL worden?.
Op basis van een Essent-register van postactieven kunnen gepensioneerden deelnemer van de seniorenstichting zijn of worden. De deelnemer betaalt jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage.