Mailing 3-2022 (december 2022)

     

Beste deelnemer van SPEL,

We gaan ervanuit dat het goed gaat met u en uw dierbaren.
Door het corona-gebeuren hebben we minder kunnen organiseren en hebben daardoor ook minder contact-momenten gehad.
In deze mailing willen we u bijpraten over de stand van zaken en tevens informeren over onze plannen voor de activiteiten in 2023.

Over plannen van activiteiten.
Het plannen van activiteiten start altijd ruim voor de uitvoeringsdatum. Dat betekent ook dat SPEL al ruime tijd vooraf afspraken moet maken met de daaraan verbonden financiële verplichtingen. Mocht het vervolgens zo zijn dat vanwege ’n corona-maatregel een activiteit niet kan doorgaan, dan is SPEL alsnog risicodrager.
Daarom plannen we voorzichtig en niet heel ver vooruit.

ESSENT en SPEL in 2022.
Van ESSENT ontvingen we het bericht dat SPEL vanaf 2022 geen subsidie meer ontvangt.
Overigens geldt dit besluit niet alleen voor SPEL, maar ook voor de andere seniorenstichtingen in Brabant en het Noorden.
SPEL heeft over 2021 en 2022 de gebruikelijke deelnemersbijdrage niet geïncasseerd.
Dit omdat het aantal activiteiten in 2021 nagenoeg nul was en in 2022 enigszins beperkt.
Over 2023 incasseren we de gebruikelijke deelnemersbijdrage wel.
We vertrouwen erop dat u hiervoor begrip heeft.

Uitgevoerde activiteiten in 2022
- Wandelen in Midden-Limburg op 3 mei
- Meerdaagse reis Oberstdorf 5 dgn / 2 bussen op 7 en 14 mei
- Fietstoht in Zuid op 22 juni
- Boottocht "Grenzen Cruise"op 21 september
- Lezing erfrecht ( Noord) in Baexem op 3 november

Over planning activiteiten in 2023
We horen steeds vaker dat activiteiten in de avonduren, o.a. kienen worden ervaren als “ongemakkelijk”.
Dat is zeer begrijpelijk en ook verklaarbaar als we naar de gemiddelde leeftijd kijken van onze deelnemers en die van het organiserend team (bestuursleden).
Aanleiding om bij het plannen “de avonduren” zoveel mogelijk te mijden.
Uiteraard volgen we de richtlijnen en de regelgeving m.b.t. Corona.

Wat staat voorlopig op de planning van 2023?
- Kienen, Maart/April in de middaguren op locaties Maastricht,               Voerendaal en Baexem
- Bezoek ( vernieuwde ) mijnmuseum in Heerlen
- Wandel- en fietstochten
- Culturele rondleidingen in bijv. kastelen ( Noord/Midden/Zuid )
- Gezellige GALA-middag op goed bereikbar locatie in de provincie
- Busdagtocht
- Meerdaagse reis
- Naar bevinding wordt deze opsomming uitgebreid en concreet              gemaakt

Tot zover.
T.z.t. ontvangt u zoals vanouds van uit te voeren activiteiten een convocatie met inschrijfformulier. Begin 2023, ontvangt u een mailing m.b.t. het kienen en andere activiteiten

KERSTMIS EN JAARWISSELING.
De bestuursleden van SPEL wensen u en uw dierbaren alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling, met daarbij voor uw gezondheid de allerbeste wensen.


Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van SPEL:

Hans Bootz, Har Daniels, Peter Demarteau, Jan Heutjens, Henk Könnemann, Peter Muyres, Louis Peters, Lucienne Schwanen, Henk Smeets, Ad van Venrooij, Guy Vogels en Harrie Wetsels.