KIJK BIJ MEDEDELINGEN VOOR AANVULLENDE INFO T.A.V. OVERLIJDENSUITKERING OUD-MEDEWERKERS PLEM

         

 

2021


 

Oberstdorf MDR 2021

 

 


      

            Deel 1 : https://youtu.be/82_3EMRs-cU

             Deel 2 : https://youtu.be/f0jj9lCkzEU

WIJ WENSEN U VEEL LUISTER- EN KIJK GENOT MET DEZE VIDEO'S

 

 

INFORMATIE OVER SPEL 2020/2021

Maastricht, 7 september 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Wij hopen zeer dat het goed gaat met u en met uw dierbaren.
Het is zeker geen gemakkelijke tijd voor u. Dat geldt ook voor de bestuursleden van SPEL en hun familieleden. Samen zullen we deze tijd moeten overwinnen.
In deze brief willen we u informeren over de stand van zaken van de SPEL-activiteiten.

Elkaar ontmoeten en RIVM.
Zoals u weet worden alle SPEL-activiteiten georganiseerd onder het motto “elkaar ontmoeten en samen een gezellige tijd met elkaar doorbrengen”, ongeacht het soort activiteit.
Of het nu gaat over het buuttegala, een fiets- of wandeltocht, een toneelvoorstelling, een meerdaagse reis, kienen enzovoort.
Sinds 13 maart jl. volgen we de richtlijnen van het RIVM. Dit betekende dat alle reeds geplande activiteiten moesten worden afgezegd. Voor bepaalde activiteiten waren reeds data vastgelegd en waren er ook boekingen. De deelnemers aan deze activiteiten zijn tijdig uitvoerig geïnformeerd over hoe nu verder.
Inmiddels is duidelijk dat ook de overige voor 2020 geplande en nog niet gepubliceerde activiteiten, zoals kienen en buuttegala, komen te vervallen omdat we deze vanwege de 1,5mtr-regels niet kunnen en mogen organiseren. Omdat de eerder uitgestelde lezing van METIS-notarissen in Baexem alsnog komt te vervallen, wordt de reeds betaalde bijdrage gerestitueerd en krijgt u, zodra het weer mogelijk is, de gelegenheid om opnieuw hiervoor in te schrijven. 

Verwachting.
SPEL wil sowieso geen verplichtingen aangaan zolang er geen duidelijkheid is over de realisatie.
We gaan er wel vanuit dat in het 1ste kwartaal 2021 er weer ruimte ontstaat voor nieuwe activiteiten en de realisatie van de meerdaagse reis van 2020 die verschoven is naar mei/juni 2021.
In principe willen we graag weer als vanouds alle gebruikelijke activiteiten organiseren en aanbieden.

Planning 2021.
Wat voor de activiteiten geldt, is eveneens van toepassing op vergaderingen en het team-overleg van SPEL zelf. Natuurlijk doen we wat mogelijk is per mail en telefoon, maar persoonlijk overleg werkt toch effectiever. Dat alles vergt extra tijd en energie.
We plannen dat we tegen mei 2021 een duidelijke activiteitenkalender kunnen presenteren.
En ook belangrijk: de bijdragen die we in 2020 niet hebben besteed, zullen we in 2021 extra besteden. Als er actuele informatie is, vermelden we die op de website.

Met vriendelijke groeten en blijf vooral gezond!

Namens alle bestuursleden van SPEL:
Peter Muyres / voorzitter