BESTUURSSAMENSTELLING

Per 1 januari 2019 is de samenstelling van het SPEL bestuur als volgt:

      

         ( klik op de foto voor een vergroting ervan )
     

Bovenste rij van links naar rechts:

Peter Muyres voorzitter
Harrie Wetsels bestuurslid, webmaster
Har Daniëls bestuurslid
Hans Bootz bestuurslid
Peter Demarteau secretaris
Henk Smeets plv. penningmeester
Ad van Venrooij bestuurslid
Ton Pruijsten bestuurslid
Guy Vogels bestuurslid

Onderste rij van links naar rechts:

Jan Heutjens bestuurslid
Luciënne Schwanen bestuurslid
Henk Könnemann bestuurslid
Louis Peters penningmeester, plv. voorzitter