( klik op de foto's voor een vergroting ervan )

       


            MAAS CRUISE GROOT SUCCES

     
Gedacht werd aan 150, maar 405 SPEL-deelnemers was een verrassend mooi aantal om deel te nemen aan deze Spel Cruise. Vooral het reünie-gevoel stond hoog in het vaandel van de deelnemers op deze woensdag 4 oktober.
Niet alleen de Geulvallei van Fa. Stiphout werd ingezet, ook de Scheldevallei was nodig om dit grote aantal een gezellige middag te bieden.
Vanuit Maastricht gingen wij met deze twee boten de Maas stroomafwaarts om via de sluis van Bosscherveld op de Zuid-Willemsvaart te komen.
Wij volgden dit oude kanaal uit 1825 en werden bij de sluis van Neerharen 9 meter omhoog geschut en herhaalden dit nog eens in de sluis van Lanaken.

        

Dan kwamen wij op het grote Albertkanaal en zagen met bewondering, door heuvels en mergel omgeven, het prachtige landschap.
In de sluis van Ternaaien werd het schip weer 15 meter omlaag geschut en kwamen zo weer op de Maas. Langs de hellingen van de St. Pietersberg kwamen we na uren weer langs de bruggen in onze Maastrichtse thuishaven.
Velen genoten van de route die zij wel eens met de fiets op de jaagpaden langs Maas, Albertkanaal en Zuid-Willemsvaart hadden gemaakt.

      

Ook werd met belangstelling op het buitendek gekeken hoe de kapitein met de grote boot tussen de sluiswanden doorvoerde. Ook het stuk techniek van de sluizen had grote aandacht. Foto’s van de vele mooie uitzichten werden vastgelegd.

Deelnemers die elkaar al lang niet meer hadden gezien genoten ook van de oude verhalen over PLEM-, Limagas, Mega Limburg, Essent en de Nutsbedrijven. De reünie-sfeer was geweldig en onder een drankje genoten allen van de gemoedelijke sfeer en uitzicht.
Ook  het koude- en warmbuffet droeg bij aan een heerlijk en gezellig uitstapje met deze Spel-cruise.

Met een warm energie gevoel keerden de deelnemers met openbaar vervoer, fiets of auto weer huiswaarts. Dankbaar dat Essent/Spel dit toch nog altijd doet was een gedachte die bij vele deelnemers grote waardering heeft.

Vele hopen dat  nog vele Essent/Spel evenementen mogen volgen.

Guy en Hans

                                                                          terug