VERSLAG KIENEN DECEMBER 2018

 Wederom waren de kienavonden van SPEL een ongekend succes. Een constant aantal deelnemers bezoekt onze avonden in Baexem, Voerendaal en Maastricht/Amby.

 In Maastricht/Amby had men dit jaar enkele wijzigingen in de origanisatie toegepast. Zo was de "gevaarlijke" trap verdwenen. De "afroepers" en controleerders zaten nu vooraan in de zaal.

 Van de gebruikelijke pakketten, zoals ontbijt-, koffie-, bier- en tapaspakket zijn het ontbijtpakket en koffiepakket gebleven en de anderen vervangen door door cadeaubonnen van diverse bedrijven. Nieuw waren ook de vraagtekens met een verrassingspakket.

De veranderingen werden door de deelnemers aan de kienavonden als zeer positief ervaren.

Ter informatie, maar zonder verdere verplichting, voor het origaniserend comité werd de vraag gesteld hoe men het zou vinden als één van de kienavonden werd vervangen door één kienmiddag.

Op de woensdagavond was de mening van de aanwezigen fifty-fifty. Op de donderdagavond was het overgrote deel van de deelnemers voor het handhaven van de 3 avonden.

                                                                          terug