VERSLAG TONEELAVOND TEGELEN 2019 

 

Vrijdagavond 5 april 2017 waren ± 70 deelnemers van SPEL getuige van de jaarlijkse opvoering door speelgroep TOSJOPA uit Tegelen.

Dit jaar was de titel van het in Tegels dialect uitgevoerde stuk: " Det geld(t) neet miër ”.

In het huis van de personages Linda en Erik Wessels speelde zich iets merkwaardigs af: Erik, de heer des huizes, had zich behoorlijk in de nesten gewerkt door frauduleus aangevraagde uitkeringen!

Hóe hij ook zijn best deed, hij kwam er niet meer van af! Sterker nog, hij bleek steeds vaker aanspraak te kunnen maken op nóg meer uitkeringen.
Niets aan de hand….tótdat er een inspecteur nan Sociale Zaken voor de deur staat. Vanaf dat moment werd de zaak voor Erik steeds ingewikkelder.
Een en ander leidde tot gigantische verwikkelingen, zoals dat hoort in een klucht, waardoor de lachsalvo’s van het publiek niet achterwege bleven.

Ook nu was het weer een geweldige avond voor mensen die eens echt willen lachen; en wie wil dat niet?
Ook dit jaar wist dit uitstekende toneelgezelschap het publiek aan zich te binden.

Dit was ook duidelijk te merken in de ongedwongen en gezellige “3e helft” in de foyer, waar ook de spelers en medewerkers van Tosjopa zich tussen het publiek mengden.

Jan Heutjens

                                                                          terug