Voor nadere informatie kunt u uitsluitend terecht bij onderstaande coördinatoren

Peter Muyres
+31(0)6-23631942
voorzitter@stichting-spel.nl

Harrie Wetsels
+31(0)6-21271007
hwetsels@gmail.com

Peter Demarteau
+31(0)6-55900611
secretariaat@stichting-spel.nl

INSCHRIJVING ACTIVITEITEN

Deze staan open voor leden met hun partner.
Alleenstaanden kunnen één introducé(e)* uitnodigen.
(* minimum leefijd 18 jaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

SPEL INFORMATIEF: ERF- en FAMILIERECHT door METIS Notarissen
op 11 maart en 18 maart 2020

Het onderwerp Erf- en familierecht is door diverse wetswijzingen momenteel actueel.
Daartoe organiseert SPEL opnieuw, in vervolg op de lezingen van oktober 2011, een actuele versie waarbij wederom onderstaande onderwerpen aan bod komen:
-    het erfrecht voor gehuwden, samenwoners en alleenstaanden;
-    het al dan niet opstellen van een testament;
-    het al dan niet opstellen van een samenlevingscontract;
-    de mogelijkheden van schenken aan (klein)kinderen;
-    de erf- en schenkbelasting.

SPEL heeft hiervoor wederom METIS Notarissen bereid gevonden om deze lezing te verzorgen. Hieronder volgt een korte introductie van genoemd notariskantoor.

Metis Notarissen
is per 1 januari 2010 ontstaan door het samengaan van een viertal notariskantoren. Het kantoor biedt naast de gebruikelijke notariële dienstverlening ook juridische en fiscale advisering en diverse specialismen aan.
Metis Notarissen is gevestigd in diverse plaatsen in Limburg.

Onderwerpen zijn o.m:
Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen indien een van beide echteleiden (ouders) overlijdt zonder dat deze persoon een testament heeft opgemaakt volgens de actuele regelgeving? Of wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer u schenkingen zonder privéclausules heeft gedaan aan een gehuwd kind waarvan nadien het huwelijk eindigt door echtscheiding? Of wat zijn mogelijke gevolgen bij opname in een verzorgingshuis.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Desgewenst kunt u uw specifieke vragen van tevoren (per e-mail) indienen bij het secretariaat van SPEL (secretariaat@stichting-spel.nl) waar de vragen verzameld worden en doorgegeven aan Metis Notarissen. Uiteraard worden uw vragen discreet behandeld.

WAAR EN WANNEER:
Woensdag 11 maart 2020 te Voerendaal
in "de Borenburg", Furenthela 16

Woensdag 18 maart 2020 te Baexem
in "Baexheimerhof", Kerkstraat 1A

AANVANGSTIJD EN DUUR:
Inleiding/Presentatie om 14:00u, zaal open om 13.30u.
Duur incl. pauze ongeveer 3,5 uur. De zaal sluit om 17:30u.

INSCHRIJVING:
Formulier inzenden vóór 15 februari 2020

Eigen bijdrage:
Deze bedraagt € 8,00 per persoon, inclusief een kop koffie/thee met een stuk limburgse vlaai bij binnenkomst en een consumptie in de pauze.
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelname:
Deelname gebeurt op volgorde van ontvangst van uw inschrijving.
Er is een maximum van 80 personen per locatie
U ontvangt alleen bericht van ons indien u NIET kunt deelnemen.
Maak daarom een kopie van uw inschrijvingsformulier

                                                                          terug