VOORWOORD
Het bestuur van SPEL beoogt met deze internetsite de informatie van SPEL aan de deelnemers uit te breiden. Uit de vele inschrijvingen voor onze activiteiten kunnen we aflezen dat inmiddels zo´n 70% van de deelnemers over email en internet beschikt. Bovendien neemt dit aantal gestaag toe.
Deze internetsite is bedoeld als een extra service en tevens als een toevoeging op de bekende mailings met convocatie(s) en inschrijfkaarten.

BESTUUR en CONTACT
Middels deze knoppen vindt u actuele informatie over de samenstelling van het bestuur van SPEL en hoe u per email contact kunt opnemen.

MEDEDELINGEN
Hieronder verstaan we berichten die betrekking hebben op voor u als gepensioneerde van belang zijnde zaken.

ACTIVITEITEN
Onder de knop Activiteiten kunt u gemakkelijk zien welke activiteiten op korte termijn op het programma staan. De informatie komt overeen met de via de post ontvangen convocaties.

VERSLAGEN
In de deze rubriek publiceren we een verslag van de plaatgevonden activiteiten en waar mogelijk worden deze aangevuld met foto's.

Wij wensen u veel plezier met en profijt van deze internetsite.